Algemene verkoopsvoorwaarden FISH.INC Online

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (MatheveBrems BV, wij, ons, onze). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:

MatheveBrems BV

Bondgenotenlaan 142 -0210

3000 Leuven

Tel. 0468 22 08 75

E-mail: info@fishinc3000.be
BTW: BE 0743472732
Bank: BE02 0689 3656 5440

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van FISH.INC Online, met maatschappelijke zetel te Leuven (België), BTW BE 0743472732, hierna ‘de Verkoper’ biedt haar Klanten de mogelijkheid om vis, schaal & schelpdieren, wijn, kruiden en algemene voeding online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij FISH.INC Online plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van FISH.INC Online houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld voor het afrekenen.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die geleverd kunnen worden in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele, Winksele, Wijgmaal, Herent, Linden & Hoog-Linden. De leveringskosten voor Leuven, Heverlee & Kessel-Lo bedragen 2€ en zijn gratis vanaf 20€. Voor alle andere bovenstaande gemeenten bedraagt de kost voor levering 3€. Deze is gratis vanaf 30€.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. FISH.INC Online is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. FISH.INC Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt. Uw bestelling wordt na ontvangst van de betaling geleverd op een vooraf gekozen adres.

De Klant dient bij FISH.INC Online de bestelling te betalen via:

  1. Via bankkaart (Bancontact)
  2. Via kredietkaart (VISA of MasterCard)
  3. Via de online betaalmogelijkheden van KBC, Belfius of ING Homepay

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. De artikelen worden bij de Klant geleverd op het door hem opgegeven afhaalpunt dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat.

Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.

Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Indien een product of dienst echter niet naar wens is dan meld je dit binnen de 2 dagen na ontvangst. Indien uw reden gegrond is gaan we over tot een terugbetaling.

FISH.INC Online is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

Het punt van levering wordt door de Klant gekozen op de website. Het adres van levering wordt ook in de bevestigingsmail aangegeven.

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan FISH.INC.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Algemeen

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terug bezorgen. De kosten van het terugbezorgen van de goederen komen voor jouw rekening.

Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. We mogen dus wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uitzondering op het herroepingsrecht:

De consument kan op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  3. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door FISH.INC Online om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: FISH.INC Online Klantendienst

FISH.INC Online Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0468220875 via e-mail op info@fishinc3000.be of per post op het volgende adres: Bondgenotenlaan 142, 3000 Leuven

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FISHINC Online. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

FISH.INC Online kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Artikel 14: Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: info@fishinc3000.be  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Artkel 15: Data Privacy

Data die door u verschaft wordt zal enkel gebruikt worden om een goede dienstverlening te verschaffen. Deze data zal niet doorgegeven worden aan derden. De data wordt enkel commercieel door ons gebruikt  indien u ons de toestemming heeft gegeven (inschrijvingen nieuwsbrief). U kan zich ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de mail. Indien u als klant wil dat we uw gegevens wissen uit onze systemen, dan kan dit na het versturen van een mail naar info@fishinc3000.be . Deze regels zijn GDPR conform.


Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl